ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА

 За различни возрасти на деца произведуваме детски игралишта, а во понуда се голем број на справи и играчки.

Видови на детски игралишта:

Тобогани (голем, среден и мал) , спирален тобоган, нишалки со пластични седишта, Клацкалки со пластични седишта, вртелешка со пластичен под, корито за песок, мајмунка-тарзанка, играчки на федер и комбинирана играчкa.

Scroll to top