КАБИНИ И НАСТРЕШНИЦИ

Изработуваме секаков вид на кабини и настрешници од армиран полиестер за џипови, пикапи, комбиња и камиони.

 

Тезгите се изработени од армиран полиестер, и нивната изведба е во зависнот од намената.Одржувањето е едноставно бидејќи немаат метал кој би корозирал и не е потребно фарбање.Можна е изведба во повеќе пастелни бои.

Scroll to top