ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ

За вашите домови, хотели и ресторани, произведуваме базени со најразлични димензии и карактеристики
по ваша желба, како и реквизити за забава во вода.

 

Полиестер и пластфицирани базени, опрема за базени, инсталации на базени, филтри, пумпи, инлети, сифони, светла, пластични и росфрајт скали, водени тобогани (голем, среден, мал, спирален и  во вид на слон), трамболини и печурки во вода.

Scroll to top