Нашите производи

Во производниот програм на Оскарпласт се вбројуваат многу производи и тоа: 
изработка на базени од армиран полиестер, пречистителни станици, резервоари, детски игралишта,
чамци, глисери, јахти како и многу други производи и можност за нарачка по барање на купувачите.

                                                  За нас

Oскарпласт е една од водечките компании за производство на производи од армиран полиестер. Лоцирана е во индустриската зона во Струга на вкупна површина од 2500 од кои на 1000 се простира производната хала, администрација и магацини.
Формирана е во 1990 год и е 100 % приватна сопственост. Фирмата брои 12 вработени кои се одликуваат со квалификации за конкретната област како и со висок степен на професионализам.  Повеќе

 

 Контакт

ул. Индустриска бб Струга
+389 46 700 947     +389 70 212 813        +389 70 394 739
  oskarplast@yahoo.com
Scroll to top